Companyia dedicada a la producció i suministre de packaging secundari per a la indústria farmacèutica i cosmética. Fabriquen estoigs de cartró amb alts estàndars de qualitat, amb el soport d’un equip de desenvolupament multidisciplinar que treballa de prop amb els clients per a donar la solució més completa a les seves necestats de packaging. Traballen buscant l’excel·lència en tres grans pilars: la qualitat, el servei i la competitivitat i oferint als clients serveis que els aporten eficiència i productivitat en les seves línies d’envasat. Recentment, la companyia s’ha incorporat al grup multinacional Essentra Packaging, un dels principals proveïdors globals de packaging secundari.

Ofereixen serveis de valor afegit als seus clients com: la serialització i codificació, la impressión digital, el packaging responsable, tamper evidence, la dispensació de Bollini, mesures antifalsificació i ComboPack.