REGISTRE GRATUÏT I EXCLUSIU PER A SOCIS DEL BCB

Anefp i Beauty Cluster s’ajunten per donar el començament al cicle de conferències biocides selfcare. La primera sessió online serà sobre “Biocides selfcare: Registre i comercialització de biocides antisèptics”, impartida per professionals del Ministeri de Sanitat i de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, i emmarcada dins del cicle de conferències sobre productes biocides que ha posat en marxa el Comitè de biocides (BIOCOM) de l’associació per a l’autocura de la salut (ANEFP).

Data: 24 de febrer de 2021 – de 11:00h a 13:00h

Sessió online per Microsoft Teams

A QUI VA DIRIGIT

Perfils, departaments, professionals que poden beneficiar-se dels continguts directament o indirectament.

CONTINGUT

L’objectiu d’aquesta primera sessió és el de conèixer els principals requisits i recomanacions per al registre i manteniment dels biocides antisèptics en el mercat, i ajudar a la indústria d’autocura en aquest procés.

AGENDA
La sessió estarà dividida en dos blocs:

Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS)

  • Marc legislatiu de biocides antisèptics competència de l’AEMPS
  • Procediment d’autorització d’antisèptics de pell sana competència de l’AEMPS
  • Procediment d’autorització de productes desinfectants de superfícies d’àmbit sanitari
  • Avaluació de l’eficàcia.

Ministeri de Sanitat

  • Procediment d’autorització i registre de biocides competència de la Direcció General de Salut Pública: presentació d’expedients, temps d’avaluació, errors més freqüent trobats i mesures nacionals.
  • Requisits d’autorització d’instal·lacions de fabricació i emmagatzematge i comercialització.

PONENTS

  • Carmen Belén Marc | Cap de Servei Productes Biocides | Departament Productes Sanitaris | Agència Espanyola Medicaments i PS
  • Blanca Landa | Tècnic Superior Productes Biocides | Departament Productes Sanitaris | Agència Espanyola Medicaments i PS
  • M. Luisa González | Cap Àrea | Subdirecció General | Salut Ambiental Ministeri de Sanitat
  • Lucía Bans | Cap servei | Subdirecció General | Salut Ambiental Ministeri de Sanitat